Arslan, I: 19.Yüzyilda Balkanlar'da Sosyo-Ekonomik Iliskiler

 
9783659814648: Arslan, I: 19.Yüzyilda Balkanlar'da Sosyo-Ekonomik Iliskiler
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 

Beste Suchergebnisse bei AbeBooks

Beispielbild für diese ISBN

1.

Ismail Arslan
Verlag: LAP Lambert Academic Publishing Aug 2016 (2016)
ISBN 10: 3659814644 ISBN 13: 9783659814648
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Anbieter
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung LAP Lambert Academic Publishing Aug 2016, 2016. Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - 19. yüzy l bütün dünyada oldugu gibi Osmanl mparatorlugu'nda da büyük bir degisimin gereklestigi yüzy ld r. Çag n yakalama girisimi içindeki Osmanl mparatorlugunda degisim; modern dünyaya uyum sürecini ifade etmektedir. Genelde Balkanlar' n, özelde ise Drama Sancag 'n n yer ald g bu çal sma, 19. yüzy lda Balkanlar'da sosyo-ekonomik iliskilerdeki degisimi konu almaktad r. Osmanl Rumelisi'nin ve tarihsel Makedonya bölgesinin metropol ve liman sehri Selanik'in gölgesinde ve art bölgesinde kalan, demografik yönünden Selanik'e göre daha homojen yap daki Drama Sancag 'nda, 19. yüzy l n ikinci yar s ndaki degisim ve bu degisimin Selanik'e göre h z ve niteligi çal sman n temel problemini olusturmaktad r. Çal smada ayr ca Drama Sancag 'n n merkezi konumundaki Drama sehri ile sancag n d sa aç lan ticaret kap s konumundaki liman sehri Kavala aras ndaki sosyo-ekonomik ve kültürel iliski ve kars l kl etkilesim ele al nm st r. Drama Sancag 'ndaki soyal, kültürel ve ekonomik bak mdan bütün yönleriyle degisim olgusunu anlamaya dönük bir yaklas m n benimsendigi bu çal smada sancaktaki toplumsal degisimin bir tespiti yap lm st r. 384 pp. Türkisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783659814648

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 84,90
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 17,13
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer
Beispielbild für diese ISBN

2.

Ismail Arslan
Verlag: LAP Lambert Academic Publishing Aug 2016 (2016)
ISBN 10: 3659814644 ISBN 13: 9783659814648
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Anbieter
Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung LAP Lambert Academic Publishing Aug 2016, 2016. Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware - 19. yüzy l bütün dünyada oldugu gibi Osmanl mparatorlugu'nda da büyük bir degisimin gereklestigi yüzy ld r. Çag n yakalama girisimi içindeki Osmanl mparatorlugunda degisim; modern dünyaya uyum sürecini ifade etmektedir. Genelde Balkanlar' n, özelde ise Drama Sancag 'n n yer ald g bu çal sma, 19. yüzy lda Balkanlar'da sosyo-ekonomik iliskilerdeki degisimi konu almaktad r. Osmanl Rumelisi'nin ve tarihsel Makedonya bölgesinin metropol ve liman sehri Selanik'in gölgesinde ve art bölgesinde kalan, demografik yönünden Selanik'e göre daha homojen yap daki Drama Sancag 'nda, 19. yüzy l n ikinci yar s ndaki degisim ve bu degisimin Selanik'e göre h z ve niteligi çal sman n temel problemini olusturmaktad r. Çal smada ayr ca Drama Sancag 'n n merkezi konumundaki Drama sehri ile sancag n d sa aç lan ticaret kap s konumundaki liman sehri Kavala aras ndaki sosyo-ekonomik ve kültürel iliski ve kars l kl etkilesim ele al nm st r. Drama Sancag 'ndaki soyal, kültürel ve ekonomik bak mdan bütün yönleriyle degisim olgusunu anlamaya dönük bir yaklas m n benimsendigi bu çal smada sancaktaki toplumsal degisimin bir tespiti yap lm st r. 384 pp. Türkisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783659814648

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 84,90
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 17,13
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer
Foto des Verkäufers

3.

smail Arslan
Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
ISBN 10: 3659814644 ISBN 13: 9783659814648
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Anbieter
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Deutschland)
Bewertung

Buchbeschreibung LAP Lambert Academic Publishing. Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - 19. yüzy l bütün dünyada oldugu gibi Osmanl mparatorlugu'nda da büyük bir degisimin gereklestigi yüzy ld r. Çag n yakalama girisimi içindeki Osmanl mparatorlugunda degisim; modern dünyaya uyum sürecini ifade etmektedir. Genelde Balkanlar' n, özelde ise Drama Sancag 'n n yer ald g bu çal sma, 19. yüzy lda Balkanlar'da sosyo-ekonomik iliskilerdeki degisimi konu almaktad r. Osmanl Rumelisi'nin ve tarihsel Makedonya bölgesinin metropol ve liman sehri Selanik'in gölgesinde ve art bölgesinde kalan, demografik yönünden Selanik'e göre daha homojen yap daki Drama Sancag 'nda, 19. yüzy l n ikinci yar s ndaki degisim ve bu degisimin Selanik'e göre h z ve niteligi çal sman n temel problemini olusturmaktad r. Çal smada ayr ca Drama Sancag 'n n merkezi konumundaki Drama sehri ile sancag n d sa aç lan ticaret kap s konumundaki liman sehri Kavala aras ndaki sosyo-ekonomik ve kültürel iliski ve kars l kl etkilesim ele al nm st r. Drama Sancag 'ndaki soyal, kültürel ve ekonomik bak mdan bütün yönleriyle degisim olgusunu anlamaya dönük bir yaklas m n benimsendigi bu çal smada sancaktaki toplumsal degisimin bir tespiti yap lm st r. 384 pp. Türkisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783659814648

Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Verkäufer kontaktieren

Neu kaufen
EUR 84,90
Währung umrechnen

In den Warenkorb

Versand: EUR 34,50
Von Deutschland nach USA
Versandziele, Kosten & Dauer