Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärarhandledning (pdf)

 
9789127435742: Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärarhandledning (pdf)
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 
Reseña del editor:

Matematikläromedlet som motiverar alla!

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål. Ni väljer själva om ni vill jobba med ett tryckt läromedel och/eller ett digitalt/interaktivt läromedel samt om ni vill nyttja våra kompletterande komponenter som gratis läxhjälp på Facebook eller nya appen med filmer, självrättande tester samt ledtrådar, lösningar och svar till alla uppgifter (utk för kurs 1b och 1bc Vux till terminstarten ht2015).

Programanpassat innehåll för alla kurser

Matematik 5000 finns för din gymnasiekurs! Vi har läromedel för alla spår och hela vägen upp till kurs 5. Vi har även specialanpassade böcker för vuxenstuderande och för yrkesprogrammen har vi även bas-böcker för de elever som behöver extra stöd, en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärs­ämnen. 

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret (för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen)

Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar (SA, EK, ES och HU samt VUX) 

Den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. (NA och TE samt Basåret)

Läs mer om din kursbok under fliken FÖR ALLA KURSER och provläs din Matematik 5000 under fliken KÖPÖVERSIKT! flikarna hittar du på nok.se/matematik5000

Matematik 5000, digital pedagogik

Nu lanserar vi digitala nyheter med en mängd pedagogiska funktioner som underlättar för dig och dina elever. De möjliggör individuellt lärande och självstudier, utan krångel och slöseri med tid. Läs mer om vilka komponenter som innehåller de olika funktionerna under fliken INTERAKTIVT OCH DIGITALT på nok.se/matematik5000.

Videolektioner

Videolektionerna är inspelade, lärarledda ­genomgångar tätt knutna till läroboken. De är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt ­genomgångar som visar på en lösnings­modell för valda uppgifter ur läroboken.

Filmerna tillför det där lilla extra för att polletten ska trilla ner. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar enligt metoden Flipped Classroom eller låter dina elever studera och repetera på egen hand.

Ledtrådar, lösningar och svar

Ledtrådar, fullständiga lösningar och svar till bokens alla uppgifter är en ovärderlig hjälp för elever som kört fast eller när de sitter själva och studerar.

Självrättande tester

De självrättande testerna är av två slag; Kapitelquiz och Kurstest. Kapitelquizen testar elevens kunskaper efter varje kapitel och kurstesten testar elevens kunskaper efter hela kursen, perfekt träning inför de nationella proven. 

Grafräknarhjälp på webben

Grafräknarhjälp för utvalda uppgifter hjälper eleven att fokusera på matematiken, istället för på tekniken.

Matematik 5000 Läxhjälp online!

Matematik 5000 Läxhjälp på ­Facebook ­riktar sig till elever som är i behov av lärarhjälp när de sitter hemma. Där kan ­eleven fråga våra matematiklärare (en speciallärare och en naturvetenkapligt inriktad lärare) om hjälp med specifika uppgifter ur Matematik 5000 (alla kurser). Det är helt gratis så att ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! Gå gärna in, gilla sidan och läs några av de fantastiska recensionerna från tacksamma elever! www.facebook.com/matematik5000laxhjalp

Vi utvecklar hela tiden ­Matematik 5000. Följ oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev

         
  Utvecklar elevernas förmågor

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskaps­målen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Varierad undervisning

I Matematik 5000:s alla läroböcker finns återkommande inslag som gör Matematik 5000 till ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen:
Aktiviteter  
Historik 
Tema     
Problemlösning
Kan du det här?
Diagnoser  
Blandade övningar
Repetition
Svar, ledtrådar och lösningar

Elevhandledning i studieteknik

Gratis handledning i studieteknik för elever av vår speciallärare från Matematik 5000 Läxhjälp. Ett litet men gediget material med praktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik för att nå sin högsta potential med Matematik 5000! Studieteknikhandledningen utkommer under hösten 2015 och kommer att kunna laddas ned här på hemsidan!

Lärarhandledningar med förmågor-matris

Till samtliga aktiviteter i läroboken finns här didaktiska kommentarer och svar samt ­information om materiel och genom­förande. Kopieringsunderlagen ­omfattar ytterligare Aktiviteter, Träna mera, Teman och ­Uppgifts­banker.

Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid provkonstruktion. Dessa uppgifter är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. ­Lärar­handledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang.

Den här produkten levereras som nedladdningsbart PDF-dokument online via en personlig inloggning. Dokumentet kan läsas online på dator (PC, Mac och Chromebook), surfplatta och smartphone, eller laddas ner och sparas på din enhet. 

Tekniska förutsättningar: Internetuppkoppling för att kunna ladda ner eller läsa online. Acrobat Reader.

Reseña del editor:

Matematik 5000 motiverar alla!

Matematik 5000 är anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns även för introduktionsprogrammen, naturvetenskapligt basår och Vux. I serien ingår tryckta Läroböcker, Läroböcker som Interaktiv bok Plus, Digitala Lärarhandledningar, Digitalböcker, läxhjälp på Facebook och snart även som app!Ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen

I Matematik 5000:s alla läroböcker finns några återkommande inslag som gör att du och dina elever kan variera och anpassa undervisningen genom hela boken:

Aktiviteter Kan du det här?Historik Blandade övningar Tema Repetition Svar, Ledtrådar och lösningar  Problemlösning

Anpassat till Gy2011

Utveckla dina elevers förmågor
I den nya ämnesplanen beskrivs de sju förmågorna som eleverna ska utveckla i matematik: begrepps-, procedur-, problemlösnings-, modellerings-, resonemangs-, kommunikations- samt relevansförmågan. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla dessa förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Aktiviteterna ges i kategorierna Undersök, Upptäck, Diskutera, Laborera samt Modellera. Här får eleverna möjlighet att arbeta mer undersökande och kreativt.

Anpassade Teman finns nu i alla läroböcker. Vissa teman är allmänna och andra programspecifika och knyter an till elevens övriga studier inom programmets inriktning och framtida yrkesval.

Historiksidorna är ännu ett inslag i linje med den nya ämnesplanen. Här betraktas delar av det aktuella kapitlets innehåll ur ett historiskt perspektiv. Historiken kan avslutas både med enklare uppgifter och svårare uppgifter av problemlösningskaraktär.

Blandade övningar ges i två versioner i slutet av varje kapitel. Nytt är att den första versionen omfattar övningar enbart på det aktuella kapitlets innehåll. Den andra versionen omfattar även övningar från alla tidigare kapitel. De blandade övningarna omfattar precis som tidigare en del som ska räknas utan räknare och en del som ska räknas med räknare. De avslutas alltid med Utredande uppgifter. Blandade övningar fungerar alltså som en utmärkt repetition inför prov.

Problemlösningsförmågan poängteras i de nya kursplanerna. Bland böckernas övningsuppgifter finns en stor variation av uppgiftstyper och i många kapitel finns avsnittet Problemlösning, med uppgifter som är kopplade till kapitlet. Återkommande i böckerna är också sidan Problem för alla, där uppgifternas innehåll är av mer blandad karaktär. Eleverna får här möjlighet att lära sig att kreativt analysera och lösa matematiska problem där de inte har någon färdig strategi.

Förnyat och programanpassat innehåll
I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar, medan den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. I den blå serien finns nu även Matematik 5000 3c Blå Basåret för elever som har läst a- eller b-spåret men som vill fortsätta med c-spåret och sedan kunna gå vidare till kurs 4c. Den röd/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret. VUX-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 14.

Matematik 5000 Interaktiv bok Plus

Under 2014 lanseras Matematik 5000 som Interaktiv bok Plus med en mängd användbara och pedagogiska funktioner som videolektioner, facit, ledtrådar och fullständiga lösningar till bokens alla övningar samt en enkel grafräknarhjälp till vissa uppgifter. Matematik 5000 som interaktiv bok är lika pedagogisk och genomarbetad som de tryckta böckerna, men den underlättar för såväl elev som lärare då den effektivt möjliggör individuellt lärande och självstudier.

Videolektioner

I de interaktiva böckerna i Matematik 5000 finns ett stort utbud av videolektioner. De består av inspelade, lärarledda genomgångar tätt knutna till läroboken. Dessa är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt genomgångar som visar på en lösningsmodell för valda uppgifter ur läroboken. Filmerna tillför det där lilla extra för att polletten ska trilla ner. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar enligt metoden Flipped Classroom eller låter dina elever studera och repetera på egen hand. Vi utvecklar Matematik 5000 kontinuerligt och nästa uppdatering kommer att innehålla ännu mer, som exempelvis extra webbövningar med feedback och direkträttande facit. Natur & Kulturs interaktiva böckers alla funktioner kan du läsa mer om i början av katalogen.

 

Varierade filmer

Till vissa av bokens avsnitt finns filmer som tillför det där lilla extra för att poletten ska trilla ner. De kan vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. På bilden förklaras positionssystemet med spelpjäser.

   

Funktionerna i den interaktiva boken

Alla övningar har ledtrådar och lösningar Filmer, videolektioner och kopieringsunderlag för utskrift Fungerar även offline Läs och lyssna på boken Bokmärk, stryk över, sök, förstora och anteckna
     

 

Matematik 5000 på Facebook!

Matematik 5000 på Facebook riktar sig till elever som är i behov av läxhjälp online. Där kan eleven fråga vår matematiklärare om hjälp med specifika uppgifter ur sin Matematik 5000. Ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! På läromedelswebben finns servicematerial för både lärare och elever, till exempel tidsplaner, rättelser och smakprov ur de digitala komponenterna.

        Matematik 5000 för alla kurser:  

Röd och Gul serie för yrkesprogrammen

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer kurs a-spåret. För kurs 1 erbjuder vi två olika läroböcker: Kurs 1a Röd bok för de serviceinriktade yrkesprogrammen respektive Kurs 1a Gul bok för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen.

Till dessa finns två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas och Kurs 1a Gul Bas, som är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

Kurs 1a Röd Bas kan också användas på introduktionsprogrammen eftersom många teman i denna bok är inriktade på livet omkring oss, t.ex. sådant som har med omvårdnad, handel och service att göra.

 

 

Grön serie för SA, EK, ES och HU

Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar.

Vux-böckerna som ingår i den gröna serien följer kurs b-spåret t.o.m. kurs 2. Vux-boken för kurs 3 täcker även in delar av kurs c med tanke på de elever som vill fortsätta med kurs 4. Böckerna uppmanar till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina egna kunskaper. Vi rekommenderar särskilt avsnitten Kan du det här?, Diagnos och Repetition. En extra uppföljningsdiagnos ges i anslutning till avsnittet Repetition. Avsnittet Svar, ledtrådar och lösningar har utökats med ännu fler ledtrådar och lösningar, jämfört med gymnasieböckerna.

De elever som vill läsa in kursen för NA eller TE kan även välja böckerna för kurs 1c, 2c resp. 3c. Oavsett val kan alla elever sedan fortsätta med den gemensamma boken för kurs 4.

 


 

Grön serie för VUX

VUX-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 14. Böckerna uppmanar, precis som serien i övrigt, till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina egna kunskaper. Vi rekommenderar särskilt avsnitten Kan du det här?, Diagnos och Repetition. Extra diagnoser ges i anslutning till avsnittet Repetition. Dessutom har avsnittet Svar, ledtrådar och lösningar utökats med ännu fler ledtrådar och lösningar, jämfört med gymnasieböckerna. De elever som vill läsa in kurser för NA eller TE kan givetvis välja böckerna förc-spåret för att få en mer naturvetenskaplig inramning.

 

 

Blå serie för NA och TE

Den blå serien, kurs c-spåret, är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar.

Till boken Kurs 4 Blå finns ett extra avsnitt med facit om Rotationsvolymer. 

 


 

Tekniskt/naturvetenskapligt basår

För naturvetenskapligt basår lanserar vi nu boken Kurs 3c Blå Basåret. Denna bok riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret men som vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med Kurs 3c, så att man kan fortsätta med Kurs 4 Blå lärobok.

 

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf AbeBooks? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben