Verwandte Artikel zu Fixa svenskan Fixa språket 2, Digital u ljud

Fixa svenskan Fixa språket 2, Digital u ljud

 
9789127440050: Fixa svenskan Fixa språket 2, Digital u ljud
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 
Reseña del editor:

Fixa svenskan med maximal frihet och maximal trygghet Nu kan du fixa hela det centrala innehållet i Svenska 13 med serien Fixa svenskan ett läromedel som ger dig maximal frihet som lärare. Och samtidigt maximal trygghet.


Populära Fixa genren har reviderats och i den nya upplagan finns
efterfrågade genrer som PM och retorikanalys bedömningsstöd i form av en interaktiv pdf. Med den får du och dina elever ett levande dokument att använda i era samtal kring bedömning. Fixa genren 2:a upplagan

För Svenska 1, 2 och 3 med fokus på att läsa och skriva i genrer
Fixa genren ger eleverna nycklar till en bredare skriv- och läsrepertoar. Här finns mönstren de behöver när de ska producera egna texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer.

Varje kapitel inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, övningar och workshopar innan eleven producerar sin egen text i den aktuella genren.

Uppslaget behandlar bland mycket annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik helt enkelt det eleverna behöver för att lyckas så bra som möjligt med sina egna texter.

Fixa språket 1

För Svenska 1 med fokus på språklig variation och attityder
Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språk och språkbruk. Mönstertexterna består här av kortare språkexempel som visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.

NYHET! Fixa språket 2

För Svenska 2 och 3 med fokus på språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria
I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang.

Fixa litteraturen 1

För Svenska 1 med fokus på motiv, stildrag och berättarteknik
I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, t ex Triangel­dramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättar­teknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättar­teknik i olika övningar och workshopar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift.

NYHET!
Fixa litteraturen 2

För Svenska 2 och 3 med fokus på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och litteraturvetenskaplig analys
Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I vart och ett av de sex kapitlen presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Dessutom får eleverna arbeta med litteraturvetenskaplig analys.

Fixa grammatiken

För Svenska 2 med fokus på ord, fras och sats
Fixa grammatiken beskriver språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de olika nivåerna samspelar. Boken börjar med språkets minsta beståndsdelar fonem och morfem i kapitlet om ljud och ordbildning och arbetar sig sedan vidare till ordens sortering i ordklasser. Vilka roller orden har i frasen och satsen beskrivs i kapitlet om syntax innan Fixa grammatiken avslutas med ett kapitel om språktypologi.

Så här fixar du svenskan

Fixa svenskan behandlar hela det centrala innehållet i Svenska 13 enligt Gy 2011.

Digitala komponenter Interaktiv bok

I den interaktiva versionen av Fixa gram­ma­tiken har vi dessutom lagt ett stort antal webbövningar. Här kan eleven öva vidare och få direkt återkoppling. Till Fixa grammatiken finns även separata prov för att pröva elevernas kunskaper. Proven säljs som nedlad­d­ningsbara pdf:er.

Digitala versioner

Elevböckerna i serien Fixa svenskan finns också som digitala versioner med en mängd användbara och pedagogiska funktioner. Hela boken är inläst med naturligt tal, och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf AbeBooks? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben