Bums Läsförståelse åk 5 övningar (Bums Svenska åk 4-6)

 
9789147110858: Bums Läsförståelse åk 5 övningar (Bums Svenska åk 4-6)
Alle Exemplare der Ausgabe mit dieser ISBN anzeigen:
 
 

Bums Svenska - i samklang med Lgr 11!
Bums Svenska grundböcker är helt framtagna utifrån Lgr 11, alla delar av det centrala innehållet finns med.
Bums åk 6 hjälper dig att kartlägga hur eleverna klarar de kunskapskrav de kommer att möta i de nationella proven och i olika betygsnivåer för åk 6.
Bums läsförståelse är fristående från grundböckerna och tränar lässtrategier på olika typer av texter

Läs mer
Pedagogiska tankar
Svenska i årskurs 4-6 är skolans viktigaste ämne, tycker vi. Goda läskunskaper och bra läsförståelse är grunden för att ta till sig alla andra ämnen. Att kunna kommunicera på rätt sätt i rätt sammanhang är minst lika viktigt. Men hur når man målen i årskurs 6 på bästa sätt? Vad är bäst att börja med och hur bygger man på kunskaperna? Och hur kan man vara säker på att man fått med allt som det centrala innehållet beskriver? Utifrån dessa tankar startade arbetet med Bums.
Vi ville skapa ett läromedel i samklang med nya läroplanen, som vilar på dess syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Vi tror att motivation är grunden för all inlärning. Därför har vi valt en formgivning som låter det lekfulla komma fram med mycket färg, fotografier och teckningar.
Men det räcker inte. För att bli motiverad måste också innehållet vara relevant och begripligt för eleverna. Och vi tror att en resa är blir roligare om man vet vart man är på väg. Vi vill därför att eleverna ska veta vart de är på väg i sin inlärningsprocess, att de ska äga sin kunskap. I grundbokens introduktionsrutor kan du och dina elever se vad varje kapitel handlar om, vart ni är på väg, och längst ner på varje sida vad i det centrala innehållet i Lgr11 eleverna tränar.
För att du ska kunna kartlägga elevernas kunskaper i det dagliga arbetet har vi i Bums övningsbok för åk 6 utformat övningar som utgör bedömningsunderlag för betygssättning utifrån kravnivåerna i Lgr11. Ett tillhörande bedömningsstöd anpassat till övningarna finns att ladda ner på liber.se och i lärarhandledningen till Bums åk 6. Vi tror att ett bedömningsunderlag som är kopplat till det dagliga arbetet ger en mer rättvis och säker bedömning än det eleven presterar i en specifik testsituation.
Som du förstår är Bums ett läromedel där du kan vara säker på att få med allt. Det är dags att satsa på svenska i år!
Komponenter
Bums för årskurs 4-6 består av tre grundböcker med tillhörande övningsböcker och en lärarhandledning för åk 5-6.
GRUNDBOK: I grundboken arbetar ni gemensamt med texter och tillhörande frågeställningar. I startrutan som inleder varje nytt kapitel ser du och dina elever vad kapitlet handlar om och vad eleverna ska lära sig. Grundböckerna finns också som Onlineböcker.
ÖVNINGSBOK: I övningsboken arbetar eleverna individuellt och tränar de viktiga förmågorna som läroplanen lyfter fram. Här finns frågor och uppgifter baserade på grundboken, på fakta-, förståelse- och analysnivå för att eleverna ska få kunskaper på längden, bredden och djupet.
LÄRARHANDLEDNING: I lärarhandledningen finns tips och idéer om hur du kan arbeta med bokens kapitel och även material för fördjupning och träna mer.
BUMS LÄSFÖRSTÅELSE
Bums läsförståelse tränar eleverna i lässtrategier, i olika typer av texter; berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. I texthäftet finns alla texter samlade och i övningsboken finns de tillhörande övningarna.
Bums läsförståelse kan användas fristående från övriga komponenter i Bums, eller som ett komplement till Bums grundböcker.
Innehåll
För att du ska vara säker på att allt som står i det centrala innehållet finns med i vår serie har vi tagit fram en pedagogisk plan som visar var i Bums du hittar vilket moment ur det centrala innehållet.

Om författarna
Hippas Eriksson har författat läromedel i svenska och svenska som andraspråk för både barn och vuxna. Hon har tidigare arbetat som svensklärare.
Inger Strömsten är författare till ett flertal läromedel och arbetar som redaktör på Svenska Akademien.
Ulrika Wendéus är lärare, läromedelsförfattare och projektledare, och har medverkat i läsprojektet En läsande klass.
Mats Wänblad är etablerad författare av barn- och ungdomslitteratur och har även författat ett flertal läromedel i svenska.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

(Keine Angebote verfügbar)

Buch Finden:Kaufgesuch aufgeben

Sie kennen Autor und Titel des Buches und finden es trotzdem nicht auf AbeBooks? Dann geben Sie einen Suchauftrag auf und wir informieren Sie automatisch, sobald das Buch verfügbar ist!

Kaufgesuch aufgeben