ISBN 10: 0942430433 / ISBN 13: 9780942430431
Gebraucht / Anzahl: 0
Bei weiteren Verkäufern erhältlich
Alle  Exemplare dieses Buches anzeigen

Über dieses Buch

Leider ist dieses Buch nicht mehr verfügbar. Bitte geben Sie Suchbegriffe in das untenstehende Formular ein, um ähnliche Exemplare zu finden.

Beschreibung:

This Book is in Good Condition. Clean Copy With Light Amount of Wear. 100% Guaranteed. Summary: The Urantia Book, first published by Urantia Foundation in 1955, was written in the form of a revelation. The book consists of 196 papers which discuss the nature of Diety, the Trinity, the spiritual organization of the universe, the genesis, history, and destiny of humanity and on our relationship with God the Father. The final section presents a unique portrayal of the life and teachings of Jesus. The Urantia Book offers a uniquely integrated view of science, philosophy, and religion. Those who read and study it believe that the ideas presented in the book can contribute to the religious and philosophical growth of many individuals worldwide. Buchnummer des Verkäufers

Über diesen Titel:

Bewertung (bereitgestellt von Goodreads):
4,03 durchschnittlich
(763 Bewertungen)

Inhaltsangabe:

Jūs ką tik atradote literatūrinį šedevrą, pateikiantį atsakymus apie Dievą, gyvybės pilną visatą, pasaulio praeitį ir ateitį bei Jėzaus gyvenimą. Urantijos knyga sujungia istoriją, mokslą ir religiją į gyvenimo filosofiją, kuri Jūsų gyvenimui atneš naujos reikšmės bei vilties. Jeigu ieškote atsakymų, skaitykite Urantijos knygą!


Pasauliui reikia naujos dvasinės tiesos, galinčios šių laikų vyrams ir moterims pasiūlyti intelektualinį kelią į asmeninį santykį su Dievu. Urantijos knyga, plėtodama pasaulio religinį palikimą, nusako begalinę žmonijos lemtį, kurios pagrindas – gyvas tikėjimas, vedantis link asmeninio dvasinio tobulėjimo ir amžino išgyvenimo. Šių mokymų atskleidžiamų naujų tiesų galia pakylės ir pastūmės žmonijos mąstymą bei tikėjimą tūkstantmečiu į priekį.


Trečdalis Urantijos knygos – įkvepianti viso Jėzaus gyvenimo istorija ir jo tikrųjų mokymų apreiškimas. Šis panoraminis pasakojimas apima Jėzaus gimimą, vaikystę, paauglystės metus, brandos keliones ir nuotykius, viešąją tarnystę, nukryžiavimą bei 19 apsireiškimų po prisikėlimo. Šis įkvepiantis pasakojimas pateikia Jėzų ne kaip pagrindinę krikščionybės asmenybę, bet kaip vedlį, priimantį bet kokio tikėjimo ir kilmės ieškotojus.

Review:

Meilė

Meilė iš tikrųjų yra užkrečianti ir amžinai kurianti. (p. 2018) "Savąjį gyvenimą pašvęsk tam, kad įrodytum, jog pasaulyje didžiausias dalykas yra meilė." (p. 2047) "Meilė yra viso dvasinio gėrio protėvis, viso to, kas yra teisinga ir kas yra gražu, pagrindas." (p. 2047) Tėvo meilė mirtingajam žmogui gali tapti reali tiktai pereidama per to žmogaus asmenybę, kai šitą meilę savo ruožtu jis dovanoja kitiems žmonėms. (p. 1289) Geresnės civilizacijos paslaptis glūdi Mokytojo mokymuose apie žmogaus brolystę, meilės gerą valią, ir abipusį pasitikėjimą. (p. 2065)


Malda

Malda nėra toks metodas, kurio dėka konflikto išvengiama, bet vietoje šito ji yra akstinas augimui pačioje to konflikto akivaizdoje. (p. 1002) Garantija, jog bet kuri malda bus išgirsta, yra jos nuoširdumas... (p. 1639) Dievas atsako į žmogaus maldą suteikdamas jam išplėstą tiesos apreiškimą, aukštesnio lygio grožio suvokimą, ir padidintą gėrio sampratą. (p. 1002) ...Niekada nepamirškite, jog nuoširdaus įtikėjimo malda yra galinga jėga, skatinanti asmeninę laimę, individualią savikontrolę, visuomeninę harmoniją, moralinę pažangą, ir dvasinį pasiekimą. (p. 999)


Kančia

Visatų žengimas per erdvę turi didį ir šlovingą tikslą. Jūsų visa mirtingojo kova nėra beprasmė. (p. 364) Tiktai mirtingieji mokosi išminties patirdami sukrėtimus. (p. 556)


Angelai

Visų kategorijų angelai yra atskiros asmenybės ir yra labai smarkiai individualizuoti. (p. 285) Angelai.... Jie iki galo suvokia jūsų moralines kovas ir dvasinius sunkumus. Jie myli žmogiškąsias būtybes, ir jūsų pastangos suprasti ir mylėti juos gali atnešti tiktai gėrį. (p. 419)


Mūsų Dieviškojo Likimo

Jeigu jūs mokotės su noru, jeigu jūs norite pasiekti dvasinius lygius ir dieviškąsias aukštybes, jeigu jūs nuoširdžiai trokštate pasiekti amžinąjį tikslą, tada dieviškoji Dvasia švelniai ir su meile jus ves sūnystės ir dvasinio vystymosi keliu. (p. 381) ...Tie, kurie žino, jog Dievas viešpatauja žmogiškojoje širdyje, turi lemtį būti tokie, kaip jis—nemirtingi. (p. 1449) Dievas yra ne tiktai likimo nulėmėjas; jis yra žmogaus amžinasis galutinis tikslas. (p. 67)


Šeima

Beveik visa ko, kas civilizacijoje turi ilgalaikės vertės, šaknys yra šeimoje. (p. 765) Šeima yra žmogaus didžiausias grynai žmogiškasis pasiekimas... (p. 939)


Tikėjimas

...Tikėjimas išplės protą, sukilnins sielą, sustiprins asmenybę, padidins laimę, pagilins dvasinį suvokimą, ir sustiprins galią mylėti ir būti mylimam. (p. 1766) "Dabar, būkite tikri, manasis Tėvas visada atsakys į patį menkiausią įtikėjimo virptelėjimą." (p. 1733)


Istorija / Mokslas

Istorija apie žmogaus pakilimą iš jūros dumblių į žemiškojo kūrinio valdymo lygį yra iš tiesų jaudinantis pasakojimas apie biologinę kovą ir proto išlikimą. (p. 731) Prieš 2.500.000.000 metų... Urantija buvo gerai išvystyta sfera, turinti maždaug vieną dešimtadalį savo dabartinės masės... (p. 658) Prieš 1.000.000.000 metų Urantijos [Žemė] istorija prasideda realiai. (p. 660) Prieš 450.000.000 metų įvyko perėjimas iš augalinės gyvybės į gyvulinę. (p. 669) Nuo 1934 m. po Kr. gim. iki pirmųjų dviejų žmogiškųjų būtybių gimimo yra tiksliai 993.419 metų. (p. 707) Maždaug prieš penkis šimtus tūkstančių metų... buvo maždaug pusė milijardo primityvių žmogiškųjų būtybių... (p. 741) Adomas Ir Ieva į Urantiją atvyko prieš 37.848 metus, skaičiuojant nuo 1934 m. po Kr. gim. (p. 828)


Dievas... Dievas yra šaltinis ir likimas viso to, kas yra gera ir gražu ir teisinga. (p. 1431) Jeigu tu tikrai nori surasti Dievą, tai tas troškimas pats savaime yra įrodymas, kad jį tu jau suradai. (p. 1440) Kada žmogus yra Dievo partneris, tada gali atsitikti, ir iš tikrųjų atsitinka, didingi dalykai. (p. 1467)


Žmonių kilmė , Visata nėra atsitiktinumas... (p. 53) Visatų visata yra Dievo kūrinys ir jo įvairių tvarinių gyvenamoji vieta. (p. 21) Evoliucinės planetos yra žmogiškosios kilmės sferos... Urantija [Žemė] yra jūsų starto taškas (p. 1225) Dieve žmogus gyvena, juda, ir turi savo būtį... (p. 22)


Gyvenimo tikslas, Dievo prote yra toks planas, kuris apima jo visų milžiniškų sferų kiekvieną tvarinį, ir šitas planas yra bekraštės galimybės, beribės pažangos, ir begalinio gyvenimo amžinasis tikslas. (p. 365) Šita naujoji karalystės evangelija... pateikia naują ir išaukštintą likimo tikslą, aukščiausiąją gyvenimo prasmę. (p. 1778)


Jėzų , Jėzaus religija yra pats dinamiškiausias iš visų poveikių, kurie kada nors turėjo įtakos žmogiškajai rasei. (p. 1091) Kaip prabustų pasaulis, jeigu tiktai jis galėtų pamatyti Jėzų tokį, kaip jis iš tikrųjų gyveno žemėje, ir pažinti, iš pirminio šaltinio, jo mokymus, suteikiančius gyvenimą! (p. 2083)


Mokslas , Mokslas, vadovaujant išminčiai, gali tapti žmogaus didžiuoju visuomeniniu išvaduotoju. (p. 909) Mirtingasis žmogus nėra evoliucinis atsitiktinumas. Yra tiksli sistema, visuotinis įstatymas, kuris nulemia planetinės gyvybės plano atsiskleidimą erdvės sferose. (p. 560)


Gyvenimas po Mirties, Dievo meilė yra visuotinė ... Jis "nenori, jog kas nors žūtų." (p. 39) Jūsų trumpas gyvenimas Urantijoje [Žemė] ... yra tiktai viena atskira grandis, pati pirmoji ilgoje grandinėje, kuri turi nusitęsti per visatas ir per amžinuosius amžius. (p. 435) ...mirtis yra begalinės jaudinančio patyrimo karjeros, laukiamo amžinojo gyvenimo, ir amžinosios atradimo kelionės tiktai pradžia. (p. 159)

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Bibliografische Details

Zustand: Used

AbeBooks ist ein Internet-Marktplatz für neue, gebrauchte, antiquarische und vergriffene Bücher. Bei uns finden Sie Tausende professioneller Buchhändler weltweit und Millionen Bücher. Einkaufen bei AbeBooks ist einfach und zu 100% sicher — Suchen Sie nach Ihrem Buch, erwerben Sie es über unsere sichere Kaufabwicklung und erhalten Sie ihr Buch direkt vom Händler.

Millionen neuer und gebrauchter Bücher bei tausenden Anbietern

Neue und gebrauchte Bücher

Neue und gebrauchte Bücher

Neue und gebrauchte Exemplare von Neuerscheinungen, Bestsellern und preisgekrönten Büchern. Eine riesige Auswahl an günstigen Büchern.

AbeBooks Startseite

Antiquarische Bücher

Antiquarische Bücher

Von seltenen Erstausgaben bis hin zu begehrten signierten Ausgaben ? bei AbeBooks finden Sie eine große Anzahl seltener, wertvoller Bücher und Sammlerstücke.

Antiquarische Bücher

Versandkostenfreie Bücher

Versandkostenfreie Bücher

Hier finden Sie viele hunderttausend neue, gebrauchte und antiquarische Bücher, die Ihnen unsere deutschen und internationalen Händler versandkostenfrei liefern.

Versandkostenfreie Bücher

Mehr Bücher entdecken